Weer lekker in je vel

Werkwijze

Het stellen van vragen

Een consult binnen de Oosterse geneeskunde is een totaal andere ervaring dan wanneer u bij uw huisarts komt. Dat kan even wennen zijn. Bij een eerste consult worden u veel vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid. Het kan zijn dat deze vragen voor u niet altijd logisch in de oren klinken. De TCM kent een holistische zienswijze waardoor vragen, die op het eerste gezicht minder relevant lijken, een belangrijke betekenis krijgen voor het stellen van een juiste diagnose.

Het voelen van de pols

Naast het stellen van de vragen, wordt ook de pols gevoeld, de tong bekeken en eventueel de buik gepalpeerd. Dit zijn belangrijke diagnostische hulpmiddelen. Anders dan in de Westerse geneeskunde is de polssnelheid slechts een onderdeel dat wordt beoordeeld bij het voelen van de pols. Het gaat binnen de Oosterse geneeskunde namelijk meer om de kwaliteit van de pols. Elk polsgewricht wordt op drie plaatsen en op drie verschillende diepten gevoeld. Door op elke plek nauwkeurig de spanning, breedte, diepte en de snelheid te beoordelen, krijgt de behandelaar informatie over de hoeveelheid en kwaliteit van de energie in de verschillende organen.

Het bekijken van de tong

In de Westerse cultuur een beetje vreemd, maar binnen de Oosterse geneeskunde heel gewoon, is het beoordelen van de tong. De tong geeft namelijk belangrijke informatie over uw gezondheid. De kleur, de vorm, de vochtigheid, het tongbeslag. Het zijn allemaal aspecten die vertellen hoe het met de energie in de organen is gesteld. Voor een goede tongdiagnose is het daarom belangrijk om de tong niet enthousiast te poetsen voordat u een afspraak heeft. Ook het vermijden van kleurrijk eten en drinken is twee uur voor de diagnose aan te raden. Koffie, rode wijn, dropjes etc. verkleuren namelijk de tong en geeft hiermee een vertekend beeld.

Het palperen van de hara

De Oosterse geneeskunde gaat ervan uit dat de basisenergie ligt opgeslagen in de buik (hara). Door verschillende zones op de buik te palperen, krijgt de behandelaar informatie over de energetische staat van de interne organen.

Dus, door de juiste vragen te stellen, goed te luisteren, te kijken en te voelen wordt een diagnose gesteld, waarna de behandeling kan beginnen. Een eerste consult duurt door de uitgebreide diagnose meestal langer, zo’n anderhalf uur.

Meer weten of direct een afspraak maken?

Bel: 06 43 12 58 99 of e-mail: info@praktijk-elementz.nl